Propozice

Debata k propozicím
(opraveno – 03.09.2018)
* text psaný modře byl v těchto propozicích upraven nebo změněn oproti minulé verzi

1. Pořadatelé
– Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťuje MateS FM
– Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu

– Soutěž (11. ročník) začíná v sobotu ráno 15. 09. 2018 v 6:00 hodin a končí v neděli 16. 09. 2018 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
– Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část

3. Startovné

Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné. Startovné není stanoveno a záleží jen na zúčastněných zda přispějí nějakým příspěvkem, darem, nápadem apod.(jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže)

4. Pravidla soutěžního startu

– Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu
– Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil)
– Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné
– Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním
– Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených

– Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
Stránky ČTÚ a všechny platné VO

5. Staniční deník

– Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
– Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice (všechny údaje se dají doplnit v hlavičce programu cl6)
Zápis o spojení !!!: číslo, čas, volačka protistanice a QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), reporty doporučujeme, nejsou však nutné.
Zápis o spojení se soutěžními a kontrolními stanicemi musí obsahovat a být veden v tomto pořadí: číslo spojení, čas, report vyslaný, soutěžní znak a volačka protistanice a QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), report přijatý.

číslo spojení/čas/report vyslaný/soutěžní znak/volačka protistanice/QTH, portable/report přijatý/lokátor/poznámka:

Vzor zápisu

Prosím dodržujte požadovanou posloupnost dat!!!!

Deník zašlete nejpozději do 01.10. 2018
– Elektronická podoba deníku na sklerotici(zavináč)gmail.com (pro zpracování se doporučuje („nařizuje“ 😀 ) program Bohouše Česká Lípa Deník CL6)
– Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
– Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)

6. Platná spojení

– Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
– V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
– Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
– Spojení s členem expedice, který bude vysílat a bude zapsaný v deníku jako člen a v době závodu ze soutěžní kóty odjede, nebude moci rozdávat další body ani z mobilu ani z domácího QTH – odnikud
– V případě dvojitého spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
– Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná

7. Kontrolní stanice (bonusová stanice)

– Budou zřízeny kontrolní stanice (bonusová stanice) monitorující průběh závodu
– Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc
– Maximální počet spojení mezi KC (KS) a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem

Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx

– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím xx dalších spojení i z mobilní stanice, vždy však z jiného lokátoru
– v obou případech pouze pod svou volačkou

8. Účastníci

– Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
– Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
– i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice Bambulka EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia Štuka ES55
– Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 16 )
Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45
Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51

9. Přihlášky

– Soutěžící se přihlásí do 11.ročníku nejpozději do 15.09.2018 do 20:00 hodin v průběhu prvního dne závodu (je možno vyplnit i registraci na poslední chvíli v den závodu z důvodů vývoje počasí a to do 20 hodiny)

– Přihlášku vyplňte na internetové adrese http://podzimnieter.wordpress.com/registrace/. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
– Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška (výška kóty kterou uvedete, nikoli výška podle gps), náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
– Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
– Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení

– Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé
– Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, Koeficient

– Bodování se provádí způsobem co km to bod
– Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m n. m. – koef. 1,3
Do 900 m n. m. – koef. 1,2
Nad 900 m n. m. – koef. 1
– Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
– počítá se nadmořská výška kóty (podle dostupných map na internetu) nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce (po zkušenostech z 8. ročníku) dobře si to rozmyslete odkud vysílat a neposílejte nadmořskou výšku podle gps

12. Vyhlášení výsledků

– Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
– Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 (http://podzimnieter.wordpress.com/vyhodnoceni/)
– Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu následujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu nebo ceny budou zaslány poštou

13. Zveřejnění deníků

Vyhrazujeme si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků a jejich vyhodnocení. Tzn. nepřejeme si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu.
– platí i pro třetí strany
– konec doby příjmu deníku z 10. ročníku je 01.10. 2018

14. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )

– Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
– Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
– přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
– nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácího QTH jen po domluvě s pořadatelem soutěže
spojení s ostatními účastníky CB provozu bude násobeno dvěma, ale ne počet km ale počet spojení, takže u téhle kategorie bude počítáno se dvěma faktory (KM se soutěžícími a POČET s ostatními).
k vyhodnocení Lovím 33 dojde jen v tom případě pokud se zúčastní a dorazí aspoň 3 deníky od třech soutěžících

15. Závěrečné ustanovení

– Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu v určitém roce

16. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:

MateS FM
Email: sklerotici(zavináč)gmail(tečka)com
Mobil: 778 42 66 37

Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na výše uvedené kontakty nebo přes Facebook

21 thoughts on “Propozice”

 1. – Doporučujeme nevysílat na vyhrazených kanálech pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23)
  – h) kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovač);
  To si odporuje ….

  1. Nevim, kde je chyba. Kanály jsou určeny pro jistý provoz, proto se nedoporučuje na nich vysílat. To se vzájemně nevylučuje, ne?

   1. No, pokud je kanál na něco určený, třeba na provoz opakovačů, tak tam může být jen provoz přes opakovač, nikoliv notrmální provoz. Tudíž nedoporučovat je bezpředmětné a zavádějící. Viz dopuručení nesahat ani na dráty spadlé na zem …

   1. Překvapuje mě, že zrovna Tom, který má dění na CB v republice celkem slušně zmapované, se domnívá, že zrovna kvůli nějakým opakovačům je na kanálech 18 a 23 ticho. Takže až se bude dobývat na pražské kolečko v touze nasbírat body do svých soutěží, hned mu to připomenu! 😀

 2. Zatím nevím, jestli se zúčastním, protože práce mám jako na kostele a nevím, co budu moci dělat zítra, natož za měsíc. Přesto si dovolím se zeptat: jak je to s modulací – může se užít všech dovolených ve Všeobecném oprávnění platném od 1 června t.r. – tedy i AM a hlavně SSB, nebo bude omezeno jako třeba v CB Contestu jen na FM modulaci?

 3. No, koukám, že na JN88VW bude docela slezina, aby jste se těma anténama nepomlátili … Jinak, u toho Velkýho Lopeníku je chyba, buď JN88VW nebo JN88VV!!!!

 4. Jestli přesvědčím některého z kolegů, chtěl bych udělat celou 33h. Jestli nikoho nepřesvědčím, pojedu za Bivoje sám, ale pouze kratší verzi. Ještě nemám v kótě jasno, chtěl bych zkusit něco jiného než kam jezdíme pravidelně. Tak uvidím jak to dopadne a až budu mít jasno, zašlem přihlášku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CB a vysílání