Ne-Kodex

Článek 1 – Název, sídlo, cíle CBCS
CB Club sklerotiku (dále jen CBCS) je uskupení zatím bez právní subjektivity. Sídlo CBCS je někde ve Frýdku-Místku, má působnost v České republice (Čechy, Morava a Slezsko) a ve Slovenské republice. Nejdůležitějším posláním CBCS je rozšiřovat kolegialitu a podvědomí solidarity mezi CB sklerotiky na pásmu 26,505-27,405 MHz. Podporovat pochopení u ostatních CB-čkářů, a u těch co svou “CB sklerózu“  tají a stydí se za ní. CBCS bude usilovat o členství v Mezinárodním CB Clubu sklerotiků (dále jen MCBCS) a v České asociaci CB klubů.

Naše Motto ….. až nás bude milion….

Klan CBCS (dále jen triumvirát)
Prezident
Ředitel
Guvernér banky CBCS

jsou nedotknutelní, jejich slovo je vždy svaté a pro každého člena CBCS závazné.

Článek 2 – Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti
A)   Řádným členem CBCS se může stát každý, kdo vlastní CB stanici a jeho rodinní příslušníci u kterých se vyskytuje   “CB skleróza“
B)  
Členství vzniká rozhodnutím triumvirátu na základě ústní, písemné, e-mailové přihlášky s podmínkou, že:
a) občas, často, velmi často si něco nepamatují, nebo něco zapomněli
b) souhlasí s kodexem CBCS
c) podlézají triumvirátu
d) (ne)podplácí triumvirát
C)   Člen CBCS nemá žádná závazná práva, (ne)podřizuje se libovůli triumvirátu.
D)   Člen CBCS má dobrovolnou povinnost zejména: a) plnit kodex CBCS a usnesení triumvirátu b) dbát o dobrou pověst CBCS na domácích i zahraničních akcích, propagovat club jen s dobrým úmyslem, jinak hrozí pokárání a posléze nákup 1 basy piva.
E)   Členství zaniká odhlášením:
a) ústním
b) písemným
c) e-mailem
d) vyloučením
e) zánikem CBCS

Článek 3 – Orgány CBCS
Orgány CBCS jsou:
A)    Valná kupa
B)    Triumvirát: Prezident, Ředitel, Guvernér Sklerotické banky
C)    Koryta: Tiskový mluvčí, Ministr vnitra CBCS, Vedoucí obchodního střediska, Viceguvernér banky, Ombudsman CBCS

Článek 4 – Hospodaření CBCS
O peníze se staráme My, triumvirát spolu s Guvernér Sklerotické banky
Oficiální měna CBCS je: SKLEROTICKÝ UZEL (SU) v hodnotách: 10SU, 100SU, 500SU, 1000SU
autor: Lumír Místek

CB a vysílání