Reorganizace

Jelikož doba si to žádá tak nadešel ten správný čas na provedení několik zásadních změn na postech vedení CBCS. S plnou platností ruším k 31.12.2006 těchto osm koryt:

 1. Ministr Kultury
  • Viktorka Frenštát (Hrušov)
 2. Ministr Informatiky
  • DJ Quick Studénka
 3. Ministr Zahr. věcí
  • Vlaďka Místek
 4. Ministr Financí
  • Neobsazeno
 5. Ministr Dopravy
  • Petr Olešná
 6. Tiskař
  • Soptík Kotěhulky
 7. Ministr pro Děti a mládež
  • Dan Petřvald
 8. Ministr Obrany
  • Jordán Loučka
 9. Vedoucí Nadačního oddělení
  • Evika Riviera Místek

Funkce(koryto) je zrušeno, avšak členství v klubu nezaniká. Zrušená koryta přecházejí do pravomocí Prezidenta CBCS.
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
Případné protesty se nepřijímají.
MateS FM


Comments are closed.