Třetí účast na EBH (2006)

Ani letos Expedici Ještěr nemohl uniknout start v EBH,

[…]