Rok máme za sebou

Tak máme za sebou rok fungování Clubu Sklerotiků a já bych tady

[…]